Trang thiết bị

 -          02 phòng làm việc với đầy đủ thiết bị cần thiết cho công việc văn phòng;

 -          09 máy tính xách tay từ năm 2007 đến 2012 (tự trang bị). 03 máy tính để bàn sản xuất 2008;

 -          02 máy in (mầu và đen trắng);

 -          01 máy fax; và

 -         01 máy đo trọng lực chính xác cao CG-3 của Canada sản xuất 1999; 01 máy biến dạng YYS nhãn hiệu Trung Quốc, sản xuất năm 2002 phục vụ nghiên cứu cấu trúc sâu và dự báo động đất mạnh khu vực Đông Nam Châu Á cũng như ghi nhận các động đất có Mw>7.0 xẩy ra trong khu vực Châu Á; 01 máy đo trọng lực nhãn hiệu Liên Bang Nga, sản xuất năm 2011.