Cơ cấu tổ chức và thực trạng nhân lực hiện nay

 

-          TS. Lê Văn Dũng, nghiên cứu viên, phó phụ trách phòng;

-          PGS. TS. Cao Đình Triều, Nghiên cứu viên cao cấp;

-          NCS. Phạm Nam Hưng, nghiên cứu viên (cán bộ biên chế);

-          NCS. Thái Anh Tuấn, nghiên cứu viên (cán bộ biên chế);

-          ThS. Mai Xuân Bách, nghiên cứu viên (cán bộ biên chế);

-          KS. Bùi Anh Nam, nghiên cứu viên (hợp đồng không xác định thời hạn);

-          QCV. Nguyễn Văn Hưng, trạm biến dạng Hoà Bình (hợp đồng không xác định thời hạn); và

-          Nguyễn Quốc Cường, nghiên cứu viên (hợp đồng thử việc)