Đề tài/dự án đang thực hiện

 

Tên đề tài/dự án/đề án

Thời gian bắt đầu/kết thúc

Thuộc chương trình

Ghi chú

Đánh giá tình hình hoạt động động đất khu vực công trình thủy điện Sông Tranh 2 và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại

2012

Đề tài tư vấn phản biện (Liên hiệp các Hội KHKT VN)

Đang trong quá trình thực hiện

Đánh giá và phân vùng các tai biến môi trường dọc đường quốc lộ từ Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật - công trình và mô hình phòng ngừa, khắc phục tai biến môi trường

2011 - 2012

Dự án bảo vệ môi trường (Liên hiệp các Hội KHKT VN)

Đang trong quá trình thực hiện

Nghiên cứu địa động lực hiện đại, đứt gãy hoạt động và tai biến tự nhiên có liên quan (động đất, trượt lở, nứt sụt đất) ở các lưu vực sông Cả-Rào Nậy, đề xuất các biện pháp ứng phó giảm nhẹ thiên tai phục vụ quy hoạch xây dựng các công trình trên khu vực.

2012-2014

Đề tài cấp nhà nước

KC.08.11/11-15

Đang trong quá trình thực hiện

Tiếp cận phương pháp hiện đại trong vi phân cùng động đất các thành phố lớn ở Việt Nam (Ví dụ ở Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh)

2010-2012

Nghị định thư Việt Nam - Italy

Đang trong quá trình nghiệm thu