Thể lệ viết bài

Thể lệ viết bài cho bản tin Địa cầu

Phát hành bản tin Địa cầu nhằm mục đích thực hiện nhiệm vụ của Hội KHKT Địa vật lýViệt Nam là thông tin phổ biến kiến thức và ứng dụng Khoa học Công nghệ Địa vật lý, tuyên truyền khuyến khích sáng tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ Địa vật lý. Bản tin sẽ cung cấp các thông tin tư liệu tham khảo nội bộ của Hội, đồng thời có thể phổ biến rộng ra cho những độc giả quan tâm khác. Bản tin là khởi đầu để tiến tới tạo dựng một Tập san Địa vật lý như một diễn đàn của Hội trong tương lai. Với mục đích đó thể lệ viết bài cho Bản tin Địa cầu là:

1.       Tất cả hội viên Hội Địa vật lý Việt nam, những người làm công tác địa vật lý, chuyên gia thuộc các ngành liên quan trong và ngoài nước đều có thể tham gia viết bài  hoặc cung cấp tin cho Bản tin Địa cầu.

2.       Nội dung bài viết bao gồm các chuyên đề về Vật lý địa cầu, Điạ vật lý ứng dụng, Hải dương học, Khí tượng-Thuỷ văn,Thiên văn-Vũ trụ và các ứng dụng của chúng vào đời sống con người.

3.       Bài viết dưới dạng thông tin khoa học phổ thông, tóm tắt các tác phẩm khoa học của chính tác giả, lược dịch thông tin khoa học thế giới, đưa tin về các phát minh sáng chế KHCN mới.

4.       Mỗi bài viết không quá 05 trang, đưa tin không quá 01trang đánh máy vi tính với phông chữ .VnTime/ Arial, cỡ chữ 12, kèm theo hình vẽ và ảnh (nếu có).

5.       Bản tin phát hành 2 kỳ/năm. Bài viết gửi về Toà soạn bằng đường thư điện tử (E-mail) hoặc thư bưu điện (đĩa mềm/đĩa CD/trang đánh máy). Bài không đăng, sẽ được Toà soạn thông báo và không  trả lại tác giả.

6.       Tác giả và những người đưa tin sẽ được hưởng bồi dưỡng nhuận bút và được biếu 01 quyển Bản tin.

7.       Bản tin nhận đưa tin giới thiệu/quảng cáo về năng lực nghiên cứu, đào tạo nhân lực, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh của các đơn vị/cơ quan và doanh nghiệp có liên quan.                                                                    

 BAN BIÊN TẬP