XÁC LẬP MẶT CẮT GRADIENT CHUẨN HÓA TỪ ĐƯỜNG CONG ΔT TRONG BÀI TOÁN TÌM KIẾM KHOÁNG SẢN

 Tác giả: Phạm Khánh Hội

MỞ ĐẦU:

              Việc giải các bài toán trường thế phổ biến như trong trường ΔT, trường trọng lực Δg Bughe và ngay cả bài toán điện trường thiên nhiên đang được tiến hành phân tích,  xử lý bằng các phương pháp biến đổi khác nhau. Những phương pháp biến đổi như: nâng trường, hạ trường, đạo hàm theo phương thẳng đứng, chuyển trường, quy trường về cực, phân chia trường và các tham số tính toán định lượng cơ bản của các đối tượng nghiên cứu đã trở thành quen thuộc với tất cả các nhà Địa Vật Lý. Nhìn chung, với các tiêu đề khác nhau nhưng tựu trung lời giải là làm nổi bật các tham số như chiều sâu vật thể, đường phương phát triển thân quặng và phần nào cung cấp các thông tin về bản chất vật thể gây lên dị thường.

 Tất cả đều dựa trên các phép khai triển hoặc nghiệm của các bài toán Poisson, Fourier, Maclaurin,Laplace …

 Tải bài báo này tại đây