KHOANH VÙNG TRIỂN VỌNG KHÍ HYDRAT (GH) Ở SƯỜN LỤC ĐỊA TÂY VÀ TÂY NAM BIỂN ĐÔNG VIỆT NAM

Tác giả: Nguyễn Biểu

Tóm tắt:

Bài viết nêu những biểu hiện các dị thường.liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với khí hydrat (GH) về địa hình như khối nhô kiểu mặt nạ, dạng túi, dạng lông chim trên bản đồ địa hình và cấu tạo hổn độn trong trầm tích tầng nông với nhiều khe nứt, các ổ, thấu kính phản xạ trắng, mặt phản xạ mô phỏng đáy biển (BSR), thẩm thấu khí, cột khí, diapir sét trên băng địa chấn 2D do Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) thu nổ. Các dị thường này khá phổ biến ở sườn lục địa phía Tây và Tây Nam Biển Đông Việt Nam khoảng độ sâu 500-2500m nước. Trên cơ sở nghiên cứu cấu trúc địa chất bước đầu đã tiến hành khoanh vùng triển vọng GH ở 4 cấp khác nhau: A, B, C và D. Trong các vùng A và B khoanh được 27 khu vực có các dị thường nêu trên. Vùng nghiên cứu có thể tồn tại nguồn tài nguyên GH khá lớn và tài nguyên dự báo bước đầu cho 27 khu vực có diện tích 269,26 km2 chứa 1511,50 tỷ m3  khí đốt.


Tải bài báo này tại đây