Hợp tác quốc tế

 

1. Hợp tác chặt chẽ với Đại học Tổng hợp Trieste và Trung tâm Vật lý lý thuyết Trieste (Cộng hoà Italy) về:

- Nghiên cứu dự báo động đất mạnh có nguy cơ gây sóng thần ảnh hưởng đến bờ biển và hải đảo Việt nam.

- Bài toán tất định mới trong đánh giá tai biến động đất lãnh thổ Việt nam.

- Nghiên cứu dự báo trung hạn động đất lãnh thổ Việt nam và kế cận.

2. Hợp tác khoa học với Viện Vật lý Địa cầu Kiev về:

- Nghiên cứu cắt lớp sóng địa chấn (Seismic Tomography) manti Đông Nam Châu Á.

- Bài toán trọng lực 3D trong nghiên cứu thạch quyển Việt Nam.

                3. Hợp tác với Viện Địa chấn Vũ Hán (Cục Địa chấn Trung Quốc) về:

                                - Nghiên cứu biến dạng vỏ Trái đất lãnh thổ Việt Nam.

                                - Nghiên cứu Địa động lực hiện đại lãnh thổ Việt Nam.

                4. Hợp tác với Viện Vật lý Trái đất Moscơva về :

                                - Nghiên cứu cổ Sóng thần lãnh thổ Việt Nam.

                                - Nghiên cứu cổ Động đất lãnh thổ Việt Nam.